6. Príprava vozidla na technickú údžbu a opravy

Pred vykonaním TÚ a opráv automobilu je potrebné vykonať niekoľko prípravných operácii. Prípravné operácie sú jednoduché, na závisí na nich vaša bezpešnosť, čas strávený na opravách a TÚ, a tiež kvalita práce.

1. Umytie automobilu

Ak je to možné, je vhodné pred prácou umyť vonkajšok automobilu. Ak sa bude pracovať v motorovom priestore, mal by sa umyť aj ten a v prípade opráv podvozku alebo prevodovky je vhodné umyť aj spodok auta.

Pozor: Počas umývania motorového priestoru je potrebné zabrániť, aby voda vnikla na konektory, snímače a systém vstrekovania paliva. Taktiež zabránte vniknutiu vody do alternátora a štartéra. V každom prípade je tiež potrebné odpojiť záporný pól batérie. Po dokončení umývania je potrebné vyššie uvedené diely dôkladne vysušiť prefúknutím pomocou stlačeného vzduchu.

Túto činnosť je lepšie vykonávať v neautomatickej autoumyvárni. Tu sa automobil umyje ručne, najprv sa očistení vonkajší povrch karosérie a motorový priestor špeciálnymi čistiacimi prostriedkami, potom sa očistia nečistoty z podbehov kolies a spodnej časti karosérie pomocou vysokotlakového prúdu vody, nakoniec sa automobil osuší.

2. Umiestnenie vozidla
 1. Zaparkujte vozidlo na rovnom povrchu

  Môže to byť garáž s betónovou podlahou alebo iným pevným a rovným povrchom, vnútorná alebo vonkajšia plocha s tvrým povrchom (asfalt, betón, drevená podlaha). Tvrdý a rovný povrch umožňuje v prípade potreby zdvihnúť ktorúkoľvek časť vozidla na zdviháku a bezpečne ho zaistiť stojanom (pozri odsek 3 nižšie).

   Na vykonanie prác bez zavesenia kolies stačí:
  • vypnúť zapaľovanie,
  • zabezpečiť auto pred samovoľným pohybom pomocou ručnej brzdy. V prípade poruchy ručnej brzdy ako aj pred opravou brzdového systému, použite na zabezpečnie automobilu podložné kliny.
  Pozor:
  • Zaradený prevodový stupeň nechajte iba v prípade, že počas práce nebudete štartovať motor alebo otáčať kľukovým hriadeľom motora. V každom prípade, pred štartovaním motora zošliapnite spojkový pedál a presvedčte sa, že radiaca páka je v neutrálnej polohe.
  • Nenechávajte kľúč v zapaľovaní vozidla, pretože niektoré bezpečnostné systémy inštalavané vo vozidlách môžu prejsť spontánne do chráneného režimu, pričom sa uzamknú zámky dvier. Ak je nutné počas práce ponechať kľúč v zapaľovaní, tak najskôr stiahnite sklo na jedných dverách.
 2. Umiestnenie vozidla nad montážnu jamu alebo nájazdy
  Niektoré opravy sa musia vykonávať zo spodu vozidla. Garáž s montážnou jamou a betónovou podlahou je ideálne miesto na takúto prácu: Pred vjazdom do takejto garáže by mala byť jama zakrytá drevenými alebo oceľovými krytmi, ktoré udržia vozidlo. Ostatné odporúčania sú rovnaké ako, keď je vozidlo umiestnené na rovnom povrchu (pozri vyššie).
  Niektoré garážové výstavby majú na svojom území nájazd pozváraný z kovovej konštrukcie, ktorý je určený na opravy vozidiel. Spravidla tu nie je možné umiestniť zdvihák alebo stojany pod vozidlo bez špeciálnych dosiek. Do nájazdu je lepšie vchádzať s pomocou asistencie.
 3. Umiestnenie vozidla na svahu alebo na nerovnom povrchu
  Takáto potreba môže vzniknúť spravidla, ak je potrebné opraviť poruchu vozidla na ceste a nie je možné nájsť vhodnejšie miesto na opravu (pozri vyššie). Neopravujte vozidlo na tráve, sypkom štrku, piesočnatej pôde a kameňoch (napr. v prípade, že vám spadne orech z golasady do hustej trávy, tak ho nájdete len ťažko). Je lepšie skúsiť odtiahnúť alebo potlačiť vozidlo na iné miesto. Je dobré tiež sa vyhnúť kyprej pôde, najmä ak musíte použiť zdvihák a podpery. Ak k nútenému zastaveniu došlo na svahu, je lepšie skúsiť vozidlo spustiť dole zo svahu. Alebo je potrebné pod kolesá umiestniť podložné kliny a zo strany svahu je vhodné dať ich niekoľko kusov pod rôzne kolesá. V ostatných veciach postupujte rovnako ako pri umiestnení vozidla na rovnú plochu (pozri vyššie).
3. Zdvihnutie vozidla vozidla na zdvihák a podpery

Túto činnosť je nutné vykonávať na rovnej horizontálnej ploche s tvrdým povrchom. Pri práci na mäkkom alebo nerovnom podklade je potrebné pod zdvihák a pod všetky podpery podložiť pevnú podložku s rozmermi aspoň 30x30 cm. Na výrobu podložiek je vhodná hrubá doska.

Pozor:
 • Zdvihák s kolieskami je možné použiť len na pevnom podklade, pričom jeho koliesko musia zostať pohyblivé.
 • Zdvíhanie vozidla na svahu je povolené len pri výmene chybného kolesa za predpokladu, že vozidlo je riadne zabezpečené proti samovoľnému pohybu.
 • Pre zdvihnutím vozidla na zdvihák vysaďte pasažierov. Nenastupujte do vozidla, ktoré je na zdviháku a nenakladajte ani nevykladajte žiadny náklad.
 • Pred vykonaním opráv na automobile so zdvihnutým kolesom (alebo kolesami) nezabudnite umiestniť pod nosné prvky karosérie spoľhalivé podpery.
 • Pamätajte na to, že pri horúcom počasí sa asfalt vyhriati slnkom mäkne, podpery a základňa zdviháku sa doňho môžu zabárať, v dôsledku čoho môže vozidlo spadnúť.
TODO: Dokoncit preklad tohto clanku.