16.1. Referenčné údaje

Základné údaje pre kontrolu, nastavovanie a údržbu

Tabuľka 16.1
Voľný chod brzdového pedálu pri vypnutom motore, mm 3 - 5
Minimálna povolená hrúbka brzdového kotúča, mm 9,5
Maximálna axiálna hádzavosť brzdového kotúča, mm 0,15
Minimálna povolená hrúbka trecieho obloženia predných brzdových doštičiek, mm 1,5
Menovitý vnútorný priemer brzdového bubna, mm 250
Maximálny povolený vnútorný priemer brzdového bubna, mm 251
Minimálna povolená hrúbka trecieho obloženia zadných brzdových čelustí, mm 1,5
Typ hydraulickej kvapaliny Brzdová kvapalina triedy DOT-4
Množstvo hydraulickej kvapaliny, l 0,515

Uťahovacie momenty závitových spojov

Tabuľka 16.2
Názov dielu Závit Uťahovací moment (Nm)
Matica skrutky, ktorá drží brzdový pedál M12x1,25 13 - 20
Matice, ktoré držia hlavný brzdový valec M8 10 - 15
Šróbenie brzdových trubiek M10 15 - 18

Uťahovacie momenty šťandardných závitových spojov

Tabuľka 16.3
Závit Uťahovací moment (Nm)
M6 6 - 8
M8 14 - 17
M10 30 - 35
M12 55 - 60
M14 80 - 90
M16 120 - 140