16.4.1. Brzdový bubon - demontáž a montáž

Demontáž

  1. Pripravte vozidlo na vykonávanie prác (pozri: Príprava vozidla na technickú údžbu a opravy).
  2. Presuňte páku ručnej brzdy do spodnej polohy.
  3. Demontujte zadné koleso (pozri: Koleso - demontáž a montáž).
  4. Pomocou nástrčkového kľúča veľkosti 12 mm odskrutkujte dve skrutky, ktoré držia bubon k prírube poloosi.
  5. Naneste penetračné mazivo na dosadaciu plochu poloosi.
  6. Pomocou rovnomerného otáčania brzdobého bubna a udierania kladivom cez drevený blok po jeho obvode z vnútornej strany ho zrazte dolu.
  7. Demontujte bubon.

Montáž

Namontujte brzdový bubon a demontované koleso opačným spôsobom.