16.5.1. Ručná brzda - nastavenie

Ak ručná brzda neudrží vozidlo v stúpaní 23 % pri zatiahnutí páky na 4 - 5 zubov (resp. 2 - 4 zuby na vozidlách vyrobených od roku 1995, ktoré majú dvojnásobný počiatočný zubový segment), tak je potrebné upraviť chod páky ručnej brzdy.

Práca je znázornená na príklade nastavenia laniek ručnej brzdy na dlhej verzii vozidla. Na krátkej verzii sa nastavenie vykonáva analogicky.

Pracovný postup

  1. Vozidlo umiestnite nad montážnu jamu alebo rampu (pozri: Príprava vozidla na technickú údžbu a opravy).
  2. Presuňte páku ručnej brzdy do spodnej polohy.
  3. Vyveste zadnú nápravu a odmontujte zadné kolesá.
  4. Kľúčom veľkosti 13 mm zadržte nastavovaciu maticu a druhým kľúčom rovnakého rozmeru uvoľnite kontramaticu.
  5. Zachyťte koniec predného lanka kliešťami (pri vozidlách v krákej verzii), kľúčom veľkosti 13 mm otáčajte nastavovacou maticou v smere hodinových ručičiek, ak chcete zvýšiť napnutie laniek alebo opačne ak chcete napnutie znížiť (pozri: Lanká ručnej brzdy - výmena), tak aby ste dosiahli požadovaný zdvih páky ručnej brzdy.
  6. Otáčajte zadnými kolesami. Mali by sa otáčať voľne bez zadrhávania.
  7. Zatiahnite kontramaticu tak, aby zabránila otáčaniu sa nastavovacej matice.